Bilskas pamatskola

2019./2020. mācību gadā pirmsskolu apmeklē 33, bet pamatskolu – 52 izglītojamie.

Vēsture

18.gs vidū – 1765.gadā un 1787.gadā tika uzdots muižās nodibināt skolas, lai ar to palīdzību sekmētu zemnieku ideoloģisko ietekmēšanu. Šajā pat periodā tika uzcelta Bilskas skolas vecā ēka – toreizējā Vilkmuižas pils.

Divdesmitie gadi
1928.gadā bijušās Vilkumuižas ēkā sāk darboties skola. Skolā ir no 80-100 skolēnu. Ir sešklasīgā pamatskola. Bilskas pamatskola tika izveidota apvienojot trīs pagastskolas – Mālavas, Bāču un Pauzuļu.1972.gadā Bilskas pamatskolai tika pievienota vēl viena pagasta skola – Cirgaļu pamatskola.

Trīsdesmitie gadi
Skolēnu skaits no 90-100. Skolēni mācījās ticības mācību. Mācību gada sākums netika stingri noteikts. Skolēni mācības uzsāka 8-10 gadu vecumā.Veidojās skolēnu organizācijas- skauti, gaidas, mazpulks.

Četrdesmitie gadi
Divus gadus nepilnā vidusskola. No 1946./47.m.g. septiņgadīgā pamatskola. Skolēnu skaits skolā ap 110-130. Kara laikā skolas telpās tika ierīkots hospitālis.

Piecdesmitie gadi
Bilskas septiņgadīgā skola. Skolēnu skaits ap 100-120. 1953.gadā skolā tiek izveidoti mācību priekšmetu kabineti- fizika, ķīmija, dabaszinības.

Sešdesmitie gadi
No 1962.gada septembra Bilskas astoņgadīgā skola. Noasfaltēts skolas pagalms. Izremontētas iekštelpas. Nomainīts jumta segums.

Septiņdesmitie gadi
Bilskas astoņgadīgā skola. Skolēnu skaits no 120-136. 1977.gadā izsniegtas 30 apliecības par astoņgadīgo izglītību. Bezmaksas nokļūšana uz skolu ar kolhoza “Druva” autobusu.

Astoņdesmitie gadi
1986.gada 1.septembris- sāk darbu jaunuzceltā Bilskas astoņgadīgā skola. No 1989.gada 1.septembra skola tiek pārdēvēta par Bilskas deviņgadīgo skolu un pāriet uz 5 dienu darba nedēļu. Skolēni uzsāk mācības no 6 gadu vecuma.

Deviņdesmitie gadi
Bilskas deviņgadīgā skola. 1992.gada 1.septembrī tiek pārdēvēta par Bilskas pamatskolu. 1996.gada 1.septembrī skolas telpās sāk darboties pirmsskolas grupa.

2000-
Bilskas pamatskola. Skolēnu skaits ievērojami samazinājies. Skolā ir moderna sporta zāle un trenažieri. Labiekārtoti mācību kabineti. Skola nosiltināta. Skolā darbojas trīs pirmsskolas grupas.

Skolotāji

Aira Nīla – angļu valoda
Laura Brikmane – vizuālā māksla, dabaszinības, mājturība un tehnoloģijas, ētika, latviešu valoda, sociālās zinības, matemātika, interešu izglītība
Aija Kramiņa – vizuālā māksla, dabaszinības, mājturība un tehnoloģijas, ētika, latviešu valoda, sociālās zinības, matemātika
Anita Lotiņa – mājturība un tehnoloģijas, interešu izglītība
Mārīte Jansone – direktore
Eva Kauliņa – pirmsskola, interešu izglītība
Dace Logina – pirmsskola
Linda Karlsone – literatūra, latviešu valoda
Andris Karlsons – mājturība un tehnoloģijas, interešu izglītība
Ilma Laganovska – krievu valoda, pasaules vēsture, Latvijas vēsture
Antra Jaunbauere – bioloģija, ķīmija, dabaszinības, ģeogrāfija
Sarmīte Miezīte – matemātika, informātika, fizika
Indra Nerbule – pirmsskola
Mārtiņš Veģeris – sports
Līga Veģere – matemātika, latviešu valoda, literatūra, sociālās zinības, vizuālā māksla, dabaszinības, mājturība un tehnoloģijas, ētika
Marita Timermane – mūzika, interešu izglītība

Kalendārs

Youtube

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram Access Token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.

Error: admin-ajax.php test was not successful. Some features may not be available.

Please visit this page to troubleshoot.