2020. gada 28. okt.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Kā senā fotogrāfijā

Gaidot un svinot Latvijas valsts dzimšanas dienu, Palsmanes pamatskolas skolēni realizēja neparastu ideju. Skolas arhīvā atrodas fotogrāfija, kura stāsta, kā Palsmanes pamatskolas skolēni svinējuši Latvijas 20. dzimšanas dienu 1938. gadā. Fotogrāfijā redzētais likās interesants. Pārsteidza, ka skola tikusi greznota ar brūklenāju, vijām, tuvāk pētot fotogrāfiju, atklājām, ka pie skolas ir uzraksts ”Augsim Latvijai!” Fotogrāfija uzņemta tieši pirms 80 gadiem, valsts svētku mēnesī.

Fotogrāfija skolas kolektīvu ļoti ieinteresēja un tika nolemts, ka fotogrāfijā redzamo attēlot šodien, kad Latvija svin savu 100. dzimšanas dienu.  Kopīgi tika nesti brūklenāji, vītas virtenes, skolotāja J. Pērles vadībā tapa uzraksts. Čakli darbojoties, izdevās nopīt 33 metrus garu virteni, kura tagad, grezno skolas ēku. Savukārt, ieejot “lielajā skolā” nepamanīts nepaliek kokā veidotais uzraksts “Augsim Latvijai”. Kā atzina skolas kolektīvs, darbs nav bijis viegls, toties rezultāts Latvijas svētku mēnesī priecē gan pašus, gan ikvienu pagasta iedzīvotāju un ciemiņu.

Skolotāja I. Pētersone

Slider