2021. gada 16. jūn.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Viesi ar ķīmijas eksperimentiem ciemakukulī

Smiltenes vidusskolā 22.janvārī viesojās nākamie analītiskās ķīmijas tehniķi no Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas. Jaunieši uzzināja, kādas profesijas var apgūt šajā skolā, kā Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā organizētas mācības, kur skolas audzēkņi dodas profesionālās kvalifikācijas praksē, kā viņi pavada brīvo laiku un kādas iespējas skolas absolventus gaida nākotnē. Viesi ciemakukulī bija atveduši ķīmijas eksperimentus, kuros ar lielu aizrautību iesaistījās arī vidusskolēni.

Eksperimentus demonstrēja 2.analītiskās ķīmijas tehniķu kursa audzēkņi: Ērika, Artūrs, Martins un Edgars. Skatītājiem tā bija laba iespēja atkārtot un nostiprināt zināšanas ķīmijā, kā arī – vērot, cik atraktīvi un interesanti ciemiņi prezentē savu skolu.

Ķīmija – perspektīva nozare

Ērikai pašai vislabāk patīk ķīmijas eksperimenti ar krāsu maiņām. To, ka savu nākotni saistīs ar ķīmiju, viņa zinājusi jau bērnībā. Jauniete uzskata, ka ķīmija un farmācija ir ļoti perspektīvas nozares. “Jauniešus, kas izvēlēsies savu nākotni saistīt ar kādu no šīm jomām, gaida daudz skaistu izaicinājumu un arī konkurētspējīgs atalgojums.” Ērika pēc skolas beigšanas ļoti vēlētos strādāt a/s “Grindeks”. Viņa augstu novērtē to, ka Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā var ne tikai padziļināti apgūt ķīmiju, bet arī iemācīties daudz praktisku un noderīgu lietu. “Vērtīgākā ir tieši šī dzīves skola,” atzīst jauniete, un kursabiedri viņai piekrīt.

“Man, lūdzu, dzimšanas dienā rozā dūmus!”

“Eksperimenti jau vienmēr ir kā saldais ēdiens, kas jauniešus arī ķīmijas stundās aizrauj visvairāk,” skatoties, ar kādu aizrautību vidusskolas jaunieši iesaistījās ciemiņu rādītajos eksperimentos, atzīst Smiltenes vidusskolas ķīmijas skolotājs Jānis Celmiņš. “Vairākus no tiem, veicot praktiskos darbus, bijām mēģinājuši arī savā skolā. Bet vienmēr interesanti palūkoties, kā improvizē citi…”

Eksperimentu daudzveidības ziņā Smiltenes vidusskolas skolēniem ir patiešām paveicies. Skolotājs Jānis Celmiņš ikvienam audzēknim dzimšanas un vārda dienā uzdāvina eksperimentu. “Visu laiku esmu spiests improvizēt, jo skolēni nebūtu ar mieru, ja atkārtotos. Kādreiz ir arī konkrēti pasūtījumi: “Man, lūdzu, uz nākamo dzimšanas dienu rozā dūmus, uguni un troksni!” Iespēju robežās, neapdraudot skolēnu drošību, lūgumus cenšos izpildīt. Tas mūs ļoti saliedē.” Skolotājs Celmiņš ar sirsnīgu smaidu atceras iepriekšējā gada izlaidumu, kurā 12.klašu audzēkņi viņam – pateicībā par interesantajām mācību stundām -uzdāvinājuši video: ķīmijas stundu eksperimentu kompilāciju, kas papildināta ar noskaņai atbilstošu mūziku.

Baiba Vahere

Slider