Blomes pamatskola

2018./2019. mācību gadā pirmsskolu apmeklē 46 izglītojamie, bet pamatskolu apmeklē 79 izglītojamie.

Vēsture

Blomes novada izglītības sākumi saistāmi ar hernhūtiešu jeb brāļu draudžu kustības darbības laiku Latvijā. Blomē pirmā skola dibināta 1768. gadā.

1880. gadā uz „Silķītes” mājas zemes uzceļ jaunu mūra skolas ēku. 1880. gadā Blomes – „Siļķītes” pagastskolā mācījās 65 skolēni, mācību laiks – 3 gadi, skolas pārzinis Andžs Kiršbaums.

„Siļķītes” skola pastāvēja 100 gadus.

Blomes skola var lepoties ar saviem absolventiem: komponistu, ērģelnieku, kora „Dziesmuvara” diriģentu Ādolfu Ābeli, Latvijas Meža departamenta direktoru Jāni Ozolu, Latvijas ceļu un šoseju departamenta direktoru, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri Aleksandru Jāni Silenieku, Latvijas Universitātes pasniedzējiem – docentu Kārli Kiršteinu un profesoru Gunti Eberhardu.

Tikai 1981. gadā skola sāka darbu jaunajā – tagadējā skolas ēkā.

Vēsture

Sudrabainā ābele
(teksts – J. Osmanis, Mūzika – A. Egle)

Skolas dārzā ābele
Sudrabaini zied,
Un pie tās pēc āboliem
Skolas bērni iet.
Varbūt tas nav ābols,
Varbūt tas ir prieks,
Varbūt tas patiešām
Apaļš desmitnieks.
Paņem saldo brīnumu
Un uz skolu ej,
Klusu mīļu paldies
Saki ābelei.
Paies daudzas dienas,
Un pat gadi ies,
Bērni skolas ābelei
Mīļu paldies teiks.

Skolotāji

Guntra Dūle – direktore, angļu valoda

Ilona Burova – direktores vietniece, matemātika

Dzintra Palma – direktores vietniece, latviešu valoda un literatūra

Ilze Āboltiņa – ķīmija, bioloģija, sociālās zinības

Ingrīda Apsīte – matemātika

Juris Bērziņš – sports, mājturība un tehnoloģijas

Baiba Birkāne – angļu valoda, krievu valoda

Arta Egle – mūzika

Dagnija Jurjāne – tautiskās dejas

Anda Kalniņa – vēsture, sociālās zinības

Līga Krūmiņa – Krīgere – folklora

Mārtiņš Latvers – fizika

Mārīte Liezere – sākumskolas skolotāja

Natālija Ragovska – sākumskolas skolotāja

Ilma Reimane – informātika

Ārija Romanovska – vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas

Gita Skrastiņa – ģeogrāfija

Sarmīte Kuģe – pirmsskolas skolotāja

Linda Fjodorova – pirmsskolas skolotāja

Aira Martinsone – pirmsskolas skolotāja

Zanda Pukste – pirmsskolas skolotāja

Everita Akmentiņa – pirmsskolas skolotāja palīgs

Gita Ģēvele – pirmsskolas skolotāja palīgs

Selga Spilva – ­ pirmsskolas skolotāja palīgs

Atbalsta personāls

Inita Zaharčuka – psiholoģe

Ivinga Sīmane – logopēde

Kalendārs

Youtube

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram Access Token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.

Error: admin-ajax.php test was not successful. Some features may not be available.

Please visit this page to troubleshoot.