2019. gada 17. okt.
A- A A+
LV Latviešu
Viegli lasīt

Izglītības pārvalde

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes galvenais uzdevums ir risināt pašvaldības kompetencē esošos izglītības jautājumus.

Mērķis:        

 Nodrošināt atbalstu pedagogiem izglītības standartu īstenošanā un  pedagoģiskā procesa kvalitātes paaugstināšanā.

Izglītības pārvaldes pārziņā atrodas šādas pašvaldības dibinātās izglītības iestādes:

 • pirmsskolas izglītības iestādes;
 • pamatizglītības izglītības iestādes;
 • vidējās izglītības iestādes;
 • profesionālās ievirzes izglītības iestādes;
 • speciālās izglītības iestādes;
 • interešu izglītības iestādes.

Izglītības pārvaldes galvenās atbildības jomas:

 • normatīvo aktu ievērošana, novada pašvaldības lēmumu izglītības jomā izpilde;
 • valsts piešķirto līdzekļu (mērķdotācija), pašvaldības izglītības finansējuma sadale un kontrole;
 • valsts pārbaudes darbi, mācību priekšmetu olimpiādes, skolēnu zinātniskie lasījumi, konkursi, skates, sacensības;
 • izglītības informācijas datu bāzes izveide un aktualizēšana, valsts statistikas datu apkopošana;
 • pedagoģiski medicīniskās komisijas darbs;
 • metodiskais darbs, pedagogu profesionālās meistarības pilnveide;
 • dažādu izglītības procesu analīze, iestāžu attīstības plānošana ilgtermiņā;
 • informācijas apmaiņa ar Izglītības un zinātnes ministriju un novada izglītības iestādēm.

Kalendārs

Youtube

Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

There may be an issue with the Instagram Access Token that you are using. Your server might also be unable to connect to Instagram at this time.

Error: No posts found.

Make sure this account has posts available on instagram.com.

Error: admin-ajax.php test was not successful. Some features may not be available.

Please visit this page to troubleshoot.

Slider