Launkalnes sākumskola

2019./2020. mācību gadā Launkalnes sākumskolā mācās 14 skolēni un 51 audzēknis pirmsskolas grupās.

Vēsture

Launkalnes sākumskola atvērta 1990. gada 1. augustā kā Launkalnes pamatskola – bērnudārzs. Skolas ēku uzceļ kolhozs „Launkalne” un, pamatojoties uz Valkas rajona IK 11.03.1990. rīkojumu Nr. 36, to 1990. gada 1. augustā nodod Launkalnes pagasta pašvaldībai.

Saskaņā ar LR Izglītības likumu, ar 01.09.1992. skola turpmāk tiek saukta par Launkalnes sākumskolu.

1998. gada 1. septembrī ar Launkalnes pagasta padomes lēmumu skolu atkal pārdēvē par Launkalnes pamatskolu. Skolā tiek atvērta 5. klase, 1999./2000. mācību gadā arī 6. klase.

Ar 2009./2010. mācību gada 1. septembri skolā paliek 1. – 4. klašu skolēni un pirmsskolas grupu audzēkņi.

No 2012. gada 1. janvāra mainās Launkalnes pamatskolas nosaukums uz „Launkalnes sākumskola”.

Skolotāji

Ināra Grundāne – direktore
Anita Pogule – pirmsskolas skolotāja
Dina Būce – pirmsskolas skolotāja
Lāsma Broze – pirmsskolas skolotāja
Liene Kazaka – pirmsskolas skolotāja
Ligita Baltere – pirmsskolas skolotāja
Baiba Kvelde – pirmsskolas skolotāja
Inguna Baumane – sākumskolas skolotāja
Ramona Ozoliņa – sākumskolas skolotāja
Signe Baltere – mūzikas skolotāja
Elga Krilova – sākumskolas skolotāja

Kalendārs