2020. gada 21. janv.
A- A A+
LV Latviešu
Viegli lasīt

Metodiskais darbs

Smiltenes novada mācību priekšmetu skolotāju metodiskās apvienības

Valodu joma

Metodiskā apvienība Metodiskās apvienības vadītājs E-pasts Metodiskās jomas koordinators E-pasts
Latviešu val. un lit. Sarmīte Rīdere sarmite2208@inbox.lv Sarmīte Rīdere sarmite2208@inbox.lv
Angļu val. (svešv.) Gundega Upeniece gupene@inbox.lv Gundega Upeniece gupene@inbox.lv
Vācu val. (svešv.) Janīna Ķergalve janaker@inbox.lv    
Krievu val. (svešv.) Ārija Veitmane irbites15@inbox.lv    

Matemātikas joma

Metodiskā apvienība Metodiskās apvienības vadītājs E-pasts Metodiskās jomas koordinators E-pasts
Matemātika Sandra Pakule sanpak@gmail.com Monta Konstante monta_konstante@inbox.lv

Dabaszinātņu joma

Metodiskā apvienība Metodiskās apvienības vadītājs E-pasts Metodiskās jomas koordinators E-pasts
Bioloģija Anna Lavrinoviča annalav@inbox.lv Ingūna Rulle annalav@inbox.lv
Ķīmija Jānis Celmiņš janiscelmins@inbox.lv Ingūna Rulle janiscelmins@inbox.lv
Fizika Anda Mežinska andamez@yahoo.com Ingūna Rulle andamez@yahoo.com
Ģeogrāfija Ingūna Rulle asiteb@gmail.com Ingūna Rulle asiteb@gmail.com

Tehnoloģiju joma

Metodiskā apvienība Metodiskās apvienības vadītājs E-pasts Metodiskās jomas koordinators E-pasts
Datorika Andrejs Miķis   Sandra Pakule  
Mājturība un koka-metāla tehnoloģijas Jānis Pērle jperle@inbox.lv Jānis Pērle jperle@inbox.lv
Mājturība un tekstila tehnoloģijas Ilma Sīmane amlis@inbox.lv    

Sociālā un pilsoniskā jomā

Metodiskā apvienība Metodiskās apvienības vadītājs E-pasts Metodiskās jomas koordinators E-pasts
Vēsture Jeļena Dombrovska jelena.dombrovska@gmail.com Jeļena Dombrovska jelena.dombrovska@gmail.com

Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslas jomā

Metodiskā apvienība Metodiskās apvienības vadītājs E-pasts Metodiskās jomas koordinators E-pasts
Mūzika Arta Egle lyer8arta@inbox.lv    
Vizuālā māksla Līga Kaupe liga.kaupe@inbox.lv Līga Kaupe liga.kaupe@inbox.lv
Literatūra     Iveta Krūmiņa iweta77@inbox.lv

Veselības un fiziskās aktivitātes joma

Metodiskā apvienība Metodiskās apvienības vadītājs E-pasts Metodiskās jomas koordinators E-pasts
Sports Ivars Joksts ivars.joksts@smiltene.lv Jurģis Jurka jurgis-jurka@inbox.lv

Pirmsskolas un sākumskolas joma

Metodiskā apvienība Metodiskās apvienības vadītājs E-pasts Metodiskās jomas koordinators E-pasts
Sākumskola Vita Leite vita.leite@svs.edu.lv Vita Leite vita.leite@svs.edu.lv
Pirmsskola Santa Rudzīte santa_rudzite@inbox.lv Santa Rudzīte santa_rudzite@inbox.lv
Logopedi Ārija Baumane arija6@inbox.lv    
Pedagoģiski medicīniskā komisija Inese Rieksta inese.cesis@gmail.com    
Slider