2019. gada 6. dec.
LV Latviešu
Viegli lasīt

Olimpiādes un konkursi

2018./2019. mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2018./2019.m.g.

Mācību priekšmetsKlaseOlimpiādes norises laiks – 2.posms
novadā
DalībniekiRezultāti
Angļu valoda10. – 12.30.10. šeit šeit
Vācu valoda10. – 12.15.11.šeit 
Bioloģija (tiešsaistē)9. – 12.29.11.šeitšeit
Vēsture (tiešsaistē)12.11.01.šeitšeit
Vēsture (tiešsaistē)9.11.01.šeitšeit
Latviešu valoda un literatūra8. – 9.14.01.šeitšeit
Informātika –  programmēšana (tiešsaistē)8. – 12.15.01.šeit 
Fizika (tiešsaistē)9. – 12.18.01.šeitšeit
Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē)11. – 12.28.01.šeitšeit
Ekonomika (tiešsaistē)10. – 12.30.01.šeitšeit
Mājturība un tehnoloģijas (koks un metāls)6. – 9.17.04.šeit 
Matemātika9. – 12.01.02.šeitšeit
Ķīmija (tiešsaistē)9. – 12.05.02.šeitšeit
Matemātika (LU NMS sadarbībā ar VISC)5.-8.15.02.šeitšeit
Ģeogrāfija (tiešsaistē)10. – 12.20.02.šeitšeit
ZPD konferences 08.03. reģionālāšeitšeit
“Rēķini galvā!”1.-12.22.03. valsts

27.04. starptautiskās

šeitšeit

 

Reģionālās mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi 2018./2019. m.g.

 Mācību priekšmetu olimpiādesKlaseOlimpiādes norises laiks DalībniekiRezultāti
Ģeogrāfija 8.16.04.šeitšeit
 Matemātikas  (Vidzemes) 3.17.04. šeitšeit
 Latviešu valodas (Vidzemes) 3.17.04.šeitšeit
Skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss 1.-12. 07.03.šeit šeit

2017./2018. mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2017./2018.m.g.

Mācību priekšmetsKlaseOlimpiādes norises laiks – 2.posms
novadā
DalībniekiRezultāti
Angļu valoda10. – 12.01.12.šeitšeit
Vācu valoda10. – 12.22.11.šeitšeit
Bioloģija (tiešsaistē)9. – 12.30.11.šeitšeit
Vēsture (tiešsaistē)9. – 12.12.01.šeitšeit
Vēsture (tiešsaistē)9.11.01.šeitšeit
Latviešu valoda un literatūra11. – 12.29.01.šeitšeit
Informātika –  programmēšana (tiešsaistē)8. – 12.16.01.šeitšeit
Fizika (tiešsaistē)9. – 12.19*.01.šeitšeit
Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē)8. – 9.15.01.šeitšeit
Ekonomika (tiešsaistē)10. – 12.31.01.šeitšeit
Mājturība un tehnoloģijas un mājsaimniecība8. – 12.01.02šeitšeit
Matemātika9. – 12.02.02.šeitšeit
Ķīmija (tiešsaistē)9. – 12.06.02.šeitšeit
Matemātika (LU NMS sadarbībā ar VISC)5.-8.16.02.šeitšeit
Ģeogrāfija (tiešsaistē)10. – 12.21.02.šeitšeit
Krievu valoda
10. – 12.08.02.šeitšeit
“Rēķini galvā!”1.-12. šeitšeit

 

Reģionālās mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi 2017./2018. m.g.

 

 Mācību priekšmetu olimpiādesKlaseOlimpiādes norises laiks DalībniekiRezultāti
Ģeogrāfija 8. šeitšeit
 Matemātikas  (Vidzemes) 3. šeitšeit
 Latviešu valodas (Vidzemes) 3. šeitšeit
Skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss 1.-12. šeitšeit
Atklātā matemātika
5.-12. šeitšeit
Rēķini galvā
1.-12. šeitšeit

Novada mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi 2017./2018.m.g.

Olimpiādes un konkursiKlaseOlimpiādes norises laiks DalībniekiRezultāti
 “Rēķini galvā!”1.-12. šeitšeit
Mūzika2. – 4. šeitšeit
Skatuves runa1.      – 12. šeitšeit
Datorika5.-7. šeitšeit
Mājturība un tehnoloģijas (koks un metāls)
6. -9. šeitšeit
Latviešu  valoda3. šeitšeit
Matemātika 3. šeitšeit
Ģeogrāfija8. šeitšeit
Latvijas un novada vēsture6.,7. šeitšeit
Fizika8. šeitšeit
Vizuālā māksla5. – 12. šeitšeit
Latviešu valoda un literatūra 5. – 7. šeitšeit
Bioloģija8. šeitšeit
Angļu valoda8. šeitšeit
Angļu valoda6. šeitšeit
Zināšanu pāru 2. šeitšeit
Dabaszinības 4. šeitšeit
Zināšanu pāru 1. šeitšeit
Mājturības un tehnoloģijas (tekstils)6. – 9. šeitšeit

 

2016./2017. mācību gadā

 

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2016./2017. mācību gadā

Mācību priekšmetu olimpiādesKlaseOlimpiādes norises laiksDalībniekiRezultāti
Bioloģija9.–12.25.11.Šeit Šeit
Vēsture9. un 12.13.01. Šeit  Šeit
Latviešu valoda un literatūra11.–12.16.01.Šeit  Šeit
Fizika9.–12.20.01.Šeit Šeit
Latviešu valoda un literatūra8.–9.30.01. Šeit Šeit
Ekonomika10.–12.01.02. Šeit Šeit
Matemātika9.–12.03.02. Šeit Šeit
Ķīmija9.–12.07.02. Šeit Šeit
Matemātika5.-8.17.02. Šeit Šeit
Ģeogrāfija10.–12.22.02. Šeit Šeit
Vācu valoda8.27.02. Šeit Šeit
“Rēķini galvā!”1. – 12. 24.03. Šeit Šeit
Atklātā matemātikas5. – 12. 23.04. Šeit 
Mājturība un koka-metāla tehnoloģijas6. – 9. 02.03. Šeit 
 Angļu valoda 10. – 12.  Šeit Šeit
Pirmās palīdzības sniegšana 1. – 12.   

 

Reģionālās mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi 2016./2017. mācību gadā

Mācību priekšmetu olimpiādesKlaseOlimpiādes norises laiksDalībniekiRezultāti
Angļu valodas (6. Vidzemes)11.-12. 02.12. Šeit Šeit
Ģeogrāfija (Vidzemes)8. 13.04. Šeit Šeit
     
Latviešu valodas un matemātikas (Vidzemes)3. 07.04. Šeit Šeit
Skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss1.-12. 07.03. Šeit Šeit

 

Novada mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi 2016./2017. mācību gadā

Olimpiādes un konkursiKlaseOlimpiādes norises laiksDalībnieki
Rezultāti
Latviešu valoda3. 08.03. Šeit Šeit
Matemātika3. 08.03. Šeit Šeit
Dabaszinības4. 27.04. Šeit Šeit
 Konkurss “Skaista mana tēvu sēta” 1. – 12. marts – aprīlis  Šeit
Zināšanu pāru2. 26.04. Šeit Šeit
Mūzika2. – 4. 13.02. Šeit Šeit
Bioloģija8. 07.04. Šeit Šeit
Ģeogrāfija8. 09.03. Šeit Šeit
Fizika8. 23.03. Šeit Šeit
Angļu valoda8. 25.04. Šeit Šeit
Angļu valoda6. 25.04. Šeit Šeit
Angļu valoda (6. Vidzemes)11.,12. 02.12. Šeit Šeit
Latvijas un novada vēsture6.,7. 23.03. Šeit Šeit
Latviešu valoda un literatūra5. – 7. 06.04. Šeit Šeit
Mājturība un tehnoloģijas (koks un metāls)6. -9. 02.03. Šeit Šeit
 Datorikas konkurss 5. – 7. 23.03. Šeit Šeit
Vizuālā māksla5. – 12. 31.03. Šeit Šeit
“Rēķini galvā!” 1. – 12.   Šeit
Skatuves runa 1. – 12. 23.02. Šeit Šeit
Pirmās palīdzības sniegšana    
Slider