Flower

Smiltenes novada speciālā pamatskola

Iestādes mājaslapa

2019./2020. mācību gadā speciālās pirmsskolas programmās mācās 11 izglītojamie, speciālās pamatizglītības programmās mācās 67 izglītojamie, profesionālās pamatizglītības programmās mācās 14 izglītojamie.

Vēsture

Smiltenes novada speciālā pamatskola atrodas Smiltenes novada Palsmanes pagastā, Palsas upes labajā krastā, 1880. gadā celtajā barona fon Bēra pilī, tajā kopš 1966. gada 1. augusta mācās bērni ar speciālām vajadzībām. Par šo bērnu izglītošanu rūpējas 32 pedagogi, bibliotekārs, psihologs, fizioterapeits, logopēds  un 25 tehniskie darbinieki.

Izglītības programmas

 • Pirmsskolas izglītības:
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem(0101 56 11)
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (0101 58 11)
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (0101 59 11)
 • Pamatizglītības:
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem(2101 58 11)
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (2101 59 11)
 • Profesionālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem:
  • Mājturība (22 814 011), kvalifikācija „Mājkalpotājs”
  • Ēdināšanas pakalpojumi (22 811 021), kvalifikācija „Pavāra palīgs”
  • Būvdarbi (22 582 011), kvalifikācija „Remontstrādnieks”

Kalendārs