2021. gada 14. jūn.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Pirmsskolas izglītības

Blomes pamatskola

Cēsu iela 13 Blome Blomes pagasts, Smiltenes novads LV – 4707

Smiltenes novada speciālā pamatskola

Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724

Grundzāles pamatskola

Tilta iela 6, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713,

Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

"Bērnudārzs", Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724

Variņu pamatskola

Oktobra iela 15, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes novads, LV-4729

Smiltenes vidusskola

Dakteru iela 27, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Bilskas pamatskola

Bilska Bilskas pagasts Smiltenes novads LV-4706

Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”

Rīgas iela 8a, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Launkalnes sākumskola

Līvu iela 5, Launkalne, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV- 4718

Slider