Flower

Smiltenes bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs

2020./2021. m.g. Smiltenes novadā tiek īstenotas 37 Smiltenes novada mērķdotācijas sadales komisijas apstiprinātas interešu izglītības programmas. Audzēkņu skaits – 908.

Bērniem un jauniešiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt interešu izglītības pulciņus 5 jomās:

  • Kultūrizglītība (tautas dejas, mūsdienu dejas, kori, vokālie ansambļi, folkloras kopa, ģitāras un perkusiju spēle, gleznošana un keramika, radošie darbi, kokapstrāde);
  • Sporta izglītība (VFS grupas, florbols);
  • Vides izglītība (vides pulciņš);
  • Tehniskās jaunrade (legorobotika, robotika, programmēšana);
  • Citas (mazpulks)

Vēsture

Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs darbu uzsāk 2000. gada 1. septembrī kā patstāvīga izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītību Smiltenes pilsētā.
Smiltenes BJIIC darbības vieta ir Gaujas ielā 2 (arī Sporta skolas ēka), kur atrodas administrācijas telpas. Nodarbības notiek Smiltenes pilsētas pašvaldībai piederošās telpās.
Iestādes administrācija – direktors un metodiķis.
Sākotnēji visvairāk dalībnieku pulcē Kultūrizglītības programmas – tautas dejas, sarīkojuma dejas, vokālā mūzika, floristika. Sporta izglītības programmu piedāvājumā – futbols, basketbols un VFS (vispārējā fiziskā sagatavotība). Liela interese un pieprasījums pēc datorapmācības.
No 2009. gada septembra interešu izglītības programmas tiek īstenotas arī Smiltenes novada pagastu skolās un kultūras namos.
Sākot ar 2010. gada 1. janvāri iestādē strādā skolu sporta darba organizators.
BJIIC realizē valsts nozīmes pasākumu reģionālo posmu skates un konkursus – tradicionāli Vidzemes reģiona pūtēju orķestru skates, periodiski vokālās mūzikas konkursa “Balsis” un vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa 2. kārtas skates.
Ik pēc piecu gadu cikla BJIIC nodrošina Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku koordinēšanu novadā. Direktore I. Sīmane koordinatores pienākumus veikusi 2005.g., 2010.g. un 2015.g. Svētkos.
Vēl joprojām populārākās un apmeklētākās ir Kultūrizglītības programmas ar plašu piedāvājumu visām vecuma grupām. Pieredze liecina, ka ļoti būtisks ir skolotāja personības faktors, kas spēj ieinteresēt un aktīvi līdzdarboties nodarbību procesā.
Smiltenes pilsētā, kopš iestādes dibināšanas rosīgi strādā kolektīvi ar lielu stāžu un ļoti labiem un izciliem rezultātiem – deju kolektīvi “Dadzīši” un “Knēvelīši”, kora “Lido”studija, popgrupa un popgrupas studija “Okay”. Nenoliedzami, augstie mākslinieciskie sasniegumi ir skolotāju mērķtiecīgs darbs un pieredze. Kolektīvi novērtēti gan Latvijas, gan arī pasaules mēroga konkursos un festivālos (Pasaules koru olimpiādē Rīgā 2014. g.vasarā deju intermēdijās piedalījās DK “Dadzīši”, starptautiskajā koru konkursā 2015.g.jūlijā kora “Lido”studija ieguva 2. vietu.) Minētie kolektīvi ir arī XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku laureāti.
Savukārt, nozīmīgas jubilejas un koncertus kolektīvi atzīmē ar vērienīgiem koncertiem, radoši sadarbojoties ar Latvijā populāriem mūziķiem un dejotājiem.
Patīkami, ka šobrīd bērnu un jauniešu interesi rosinājušas arī Tehniskās jaunrades programmas – programmēšana (no 2015./16. m.g.) un robotika (no 2016./17. m.g.)

Skolotāji

Direktore: Inga Sīmane

Metodiķe: Gunta Dzērve

Pedagogi:

Ieva Atare

Vineta Balode

Juris Bērziņš

Laura Brikmane

Jānis Celmiņš

Irita Eimane

Daiga Ērmane

Ilona Jansone

Dagnija Jurjāne

Jurģis Jurka

Džinita Jurkovska

Andris Karlsons

Reinholds Klots

Baiba Kovala

Līga Krūmiņa-Krīgere

Juris Krūze

Inga Ķestere

Laila Legzdiņa

Anita Lotiņa

Elvis Markss

Ilze Megne

Andrejs Miķis

Indra Mize

Līga Osma

Sandra Pakule

Dace Purvlīce

Laura Reimane

Liene Reine

Marita Rieksta-Krivjonoka

Valda Sedola

Gunita Skare

Marita Timermane

Eva Uldriķe

Kristiāna Vincjuna

Aija Zeibote

Kristīne Ziediņa

Pulciņu nodarbību grafiki

Smiltenes BJIIC  un Smiltenes novada interešu izglītības pulciņu nodarbību grafiki 2020./2021. m.g. SKATĪT ŠEIT

Kalendārs