Flower

Smiltenes bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs

Vēsture

Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs darbu uzsāk 2000. gada 1. septembrī kā patstāvīga izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītību Smiltenes pilsētā.
Smiltenes BJIIC darbības vieta ir Gaujas ielā 2 (arī Sporta skolas ēka), kur atrodas administrācijas telpas. Nodarbības notiek Smiltenes pilsētas pašvaldībai piederošās telpās.
Iestādes administrācija – direktors un metodiķis.
Sākotnēji visvairāk dalībnieku pulcē Kultūrizglītības programmas – tautas dejas, sarīkojuma dejas, vokālā mūzika, floristika. Sporta izglītības programmu piedāvājumā – futbols, basketbols un VFS (vispārējā fiziskā sagatavotība). Liela interese un pieprasījums pēc datorapmācības.
No 2009. gada septembra interešu izglītības programmas tiek īstenotas arī Smiltenes novada pagastu skolās un kultūras namos.
Sākot ar 2010. gada 1. janvāri iestādē strādā skolu sporta darba organizators.
BJIIC realizē valsts nozīmes pasākumu reģionālo posmu skates un konkursus – tradicionāli Vidzemes reģiona pūtēju orķestru skates, periodiski vokālās mūzikas konkursa “Balsis” un vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa 2. kārtas skates.
Ik pēc piecu gadu cikla BJIIC nodrošina Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku koordinēšanu novadā. Direktore I. Sīmane koordinatores pienākumus veikusi 2005.g., 2010.g. un 2015.g. Svētkos.
Vēl joprojām populārākās un apmeklētākās ir Kultūrizglītības programmas ar plašu piedāvājumu visām vecuma grupām. Pieredze liecina, ka ļoti būtisks ir skolotāja personības faktors, kas spēj ieinteresēt un aktīvi līdzdarboties nodarbību procesā.
Smiltenes pilsētā, kopš iestādes dibināšanas rosīgi strādā kolektīvi ar lielu stāžu un ļoti labiem un izciliem rezultātiem – deju kolektīvi “Dadzīši” un “Knēvelīši”, kora “Lido”studija, popgrupa un popgrupas studija “Okay”. Nenoliedzami, augstie mākslinieciskie sasniegumi ir skolotāju mērķtiecīgs darbs un pieredze. Kolektīvi novērtēti gan Latvijas, gan arī pasaules mēroga konkursos un festivālos (Pasaules koru olimpiādē Rīgā 2014. g.vasarā deju intermēdijās piedalījās DK “Dadzīši”, starptautiskajā koru konkursā 2015.g.jūlijā kora “Lido”studija ieguva 2. vietu.) Minētie kolektīvi ir arī XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku laureāti.
Savukārt, nozīmīgas jubilejas un koncertus kolektīvi atzīmē ar vērienīgiem koncertiem, radoši sadarbojoties ar Latvijā populāriem mūziķiem un dejotājiem.
Patīkami, ka šobrīd bērnu un jauniešu interesi rosinājušas arī Tehniskās jaunrades programmas – programmēšana (no 2015./16. m.g.) un robotika (no 2016./17. m.g.)

Skolotāji

Juris Bērziņš
Inita Biķe
Laura Brikmane
Inese Celmiņa
Jānis Celmiņš
Arta Egle
Daiga Ērmane
Ira Ērmane
Jurģis Jurka
Andris Karlsons
Linda Kļava
Baiba Kovala
Jānis Krūmiņš
Laila Legzdiņa
Liesma Lore
Ilze Megne
Andrejs Miķis
Indra Mize
Aira Nīla
Līga Osma
Daiga Ote
Sandra Pakule
Dace Purvlīce
Laura Reimane
Marita Rieksta – Krivjonoka
Ārija Romanovska
Inga Savicka
Valda Sedola
Sandra Siliņa
Ineta Strauja
Marita Timermane
Eva Uldriķe
Aija Zeibote

Dokumenti

Pulciņu nodarbību grafiki

Smiltenes BJIIC  un Smiltenes novada interešu izglītības pulciņu nodarbību grafiki 2020./2021. m.g. SKATĪT ŠEIT

Kalendārs