Flower

Smiltenes mūzikas skola

Par skolu

Smiltenes mūzikas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas dibināta 1957. gadā un atrodās Pils ielā 3, Smiltenē.

Skola piedāvā mūzikas instrumentu spēles apguvi, vokālo apmācību, kā arī interešu izglītības programmas. Šobrīd kopumā tiek īstenotas divpadsmit dažādas profesionālās ievirzes izglītības programmas, kā arī divas interešu izglītības programmas – mazie vokālās mūzikas kolektīvi, jeb sagatavošanas klase un vokāli instrumentālie ansambļi.

Skolā darbojās 25 pedagogi un mācās 219 audzēkņi.

Izglītības programmas

 • Kora klase
 • Klavierspēle
 • Vijoles spēle
 • Flautas spēle
 • Klarnetes spēle
 • Mežraga spēle
 • Saksofona spēle
 • Trompetes spēle
 • Tubas spēle
 • Ģitāras spēle
 • Eifonija spēle
 • Sitaminstrumentu spēle
 • Vokāli instrumentālie un instrumentālie ansambļi
 • Sagatavošanas klase

Darba plāns

Skolotāji

 

Klavieru nodaļa

 • Inguna Balode (nodaļas vadītāja, klavierspēles skolotāja)
 • Gunta Druska (klavierspēles skolotāja)
 • Zaiga Rozenberga (klavierspēles skolotāja)
 • Silva Eidemane (klavierspēles skolotāja)
 • Ilze Megne (klavierspēles skolotāja)
 • Velta Ispravņikova (klavierspēles skolotāja)
 • Inga Strazdiņa (klavierspēles skolotāja)

Vokālā nodaļa

 • Baiba Žēbina (nodaļas vadītāja, vokālās mūzikas skolotāja)
 • Dzidra Jēkabsone (vokālās mūzikas skolotāja)
 • Velda Sedola (vokālās mūzikas skolotāja)
 • Aija Elmane (vokālās mūzikas skolotāja)
 • Dace Rudzīte (vokālās mūzikas skolotāja)

Pūšaminstrumentu/sitaminstrumentu nodaļa

 • Jānis Silakalns (nodaļas vadītājs, klarnetes un saksofona spēles skolotājs)
 • Edgars Roslovs (saksofona spēles skolotājs)
 • Aija Krūze (flautas spēles skolotāja)
 • Vivita Ose (flautas spēles skolotāja)
 • Pēteris Vilks (metāla pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu skolotājs)
 • Jānis Vilks (Trompetes spēles skolotājs)
 • Matīss Smiltiņš (trompetes spēles skolotājs
 • Daniēls Groza (sitaminstrumentu spēles skolotājs)

Stīgu instrumentu nodaļa

 • Inga Sīmane (nodaļas vadītāja, vijoles spēles skolotāja)
 • Jānis Žagariņš (ģitāras spēles skolotājs)

Teorijas nodaļa

 • Zinta Kokare (nodaļas vadītāja, mūzikas teorijas skolotāja)
 • Inga Rācene (mūzikas teorijas skolotāja)
 • Baiba Žēbina (mūzikas teorijas skolotāja)
 • Gunta Pētersone (mūzikas teorijas skolotāja)

 

 

Skolas logo

Kalendārs