Smiltenes mūzikas skola

Vēsture

Smiltenes mūzikas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas dibināta 1957. gadā un atrodas Pils ielā 3, Smiltenē. Skola piedāvā mūzikas instrumentu spēles apguvi, kā arī vokālo apmācību. Šobrīd kopumā tiek īstenotas divpadsmit dažādas izglītības programmas un skolā darbojās 25 pedagogi.

Izglītības programmas

 • Kora klase
 • Klavierspēle
 • Vijoles spēle
 • Flautas spēle
 • Klarnetes spēle
 • Mežraga spēle
 • Saksofona spēle
 • Trompetes spēle
 • Tubas spēle
 • Ģitāras spēle
 • Eifonija spēle
 • Sitaminstrumentu spēle
 • Vokāli instrumentālie un instrumentālie ansambļi
 • Sagatavošanas klase

Darba plāns

Skolotāji

Klavierspēles klase

Kora klase

Pūšamo/sitamo instrumentu klase

Stīgu instrumentu klase

Teorijas klase

Skolas logo

Kalendārs