Flower

Smiltenes mūzikas skola

Par skolu

Smiltenes mūzikas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas dibināta 1957. gadā un atrodās Pils ielā 3, Smiltenē.

Smiltenes mūzikas skolas telpas atrodas bijušās draudzes skolas ēkā, kas kopā ar baznīcu un mācītājmuižu ir pilsētvides mantojuma daļa, kas ataino lauku un pilsētu attīstības īpatnības un tradīcijas.

Smiltenes bijušās draudzes skolas ēkas pirmsākumi meklējami jau 18. gadsimta sākumā, kad Smiltenes draudzē tika ieviesta skola un uzcelta mācītājmuiža. Tomēr, līdzīgi kā daudzviet citur Vidzemē, Polijas un Zviedrijas kara rezultātā, draudze tika izpostīta, miests ar kādām divdesmit mājām, baznīcu, draudzes skolu un mācītājmuižu nodedzinātas vai sagrautas.

1754. gadā pabeidza Smiltenes draudzes skolas ēku, kura saglabājusies līdz pat 20. gadsimtam.

1812. gadā nolēma draudzes skolu pārbūvēt, jo koka sienas bija iepuvušas. Jaunās ēkas celtniecībai bija jāpieved akmeņi, tomēr tos nepieveda, tādēļ vecajai koka konstrukcijas ēkai ielika jaunus pamata baļķus, un no ārpuses to apsita ar dēļiem. Par ēkas turpmāku būvniecību ziņu nav, un tā bez īpašām arhitektūras izmaiņām redzama arī 20. gadsimta fotogrāfijā.

1854. gadā uzcēla līdz mūsdienām saglabājušos draudzes skolas namu mūra konstrukcijās. Jaunuzceltais draudzes skolas nams ir eklektisma stila divu stāvu mūra celtne ar kārniņu jumtu un iekšpagalma pusē izbūvētu jumta lukarnu. Ēka celta kombinējot plēstu laukakmeņu mūri ar sarkanu ķieģeļu joslām. Vidzemes lauku un mazo pilsētu skolu, tā arī draudžu skolu ēku celtniecībā šis divu materiālu savienojums bija bieži sastopams.

Kad un kādēļ veco skolas namu koka konstrukcijās nojauca, precīzi nav zināms. Tomēr 1960. gada fotogrāfijā vecais skolas nams vairs nebija.

Turpmākos gados jaunās draudzes skolas telpas izmantotas dažādiem iemesliem, pēdējās ziņas ir par telpās mītošo Smiltenes mežsaimnieku administrāciju. Kad administrācija pārcēlās uz Silvu, skolas ēkā sāk darbu mūzikas skola – 1957. gadā.

Šobrīd skola piedāvā mūzikas instrumentu spēles apguvi, vokālo apmācību, kā arī interešu izglītības programmas. Šobrīd kopumā tiek īstenotas divpadsmit dažādas profesionālās ievirzes izglītības programmas, kā arī divas interešu izglītības programmas – mazie vokālās mūzikas kolektīvi, jeb sagatavošanas klase un vokāli instrumentālie ansambļi.

Skolā darbojās 25 pedagogi un mācās 219 audzēkņi.

mūzikas skolas ēka

Jaunā draudzes skolas ēka. Aizmugurē – vecā draudzes skola.

Uzņemšana 2021./ 2022. m. g.

Smiltenes mūzikas skola ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā iespējams apgūt klavieru, vijoles, ģitāras, flautas, klarnetes, saksofona, mežraga, eifonija, trompetes, tubas un sitaminstrumentu spēli, kā arī vokālo mūziku.

Skolā darbojās koris, pūtēju orķestris un dažādi vokālie un instrumentālie ansambļi.

Bērniem vecumā no 6 gadiem iespēja apmeklēt interešu izglītības programmas sagatavošanas klasi.

Skolas audzēkņiem, kuri jau ir apguvuši pamatiemaņas instrumenta spēlē vai vokālajā mūzikā, iespējams attīstīt kolektīvās muzicēšanas prasmes un iesaistīties arī džeza mūzikas ansamblī, jeb Kombo.

 

Lai uzsāktu mācības Smiltenes mūzikas skolā:

*iestājeksāmeni notiek klātienē ievērojot visus drošības pasākumus.

Iestājeksāmeni notiks 2.,3. un 4. jūnijā no plkst. 15.00 – 18.00.

 

Iestājeksāmenu prasības:

 • Nodziedāt vienu iepriekš sagatavotu dziesmu ar vārdiem bez pavadījuma.
 • Atkārtot ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas un nelielus melodijas motīvus.
 • Atkārtot skolotāja plaukšķinātos ritmus.

 

Līdzi jāņem:

 • Bērna dzimšanas apliecība
 • Liecība par iepriekšējās klases beigšanu (stājoties 2. – 8. klasē)

 

Uzņemot bērnus vecākās klasēs, tiek pārbaudītas prasmes un zināšanas atbilstoši klases un izglītības programmas prasībām specialitātē un solfedžo.

 

Jautājumu gadījumā zvanīt uz mūzikas skolas tālruņa numuru 64773220.

Izglītības programmas

 • Kora klase
 • Klavierspēle
 • Vijoles spēle
 • Flautas spēle
 • Klarnetes spēle
 • Mežraga spēle
 • Saksofona spēle
 • Trompetes spēle
 • Tubas spēle
 • Ģitāras spēle
 • Eifonija spēle
 • Sitaminstrumentu spēle
 • Vokāli instrumentālie un instrumentālie ansambļi
 • Sagatavošanas klase

Darba plāns

Skolotāji

 

Klavieru nodaļa

 • Inguna Balode (nodaļas vadītāja, klavierspēles skolotāja)
 • Gunta Druska (klavierspēles skolotāja)
 • Zaiga Rozenberga (klavierspēles skolotāja)
 • Silva Eidemane (klavierspēles skolotāja)
 • Ilze Megne (klavierspēles skolotāja)
 • Velta Ispravņikova (klavierspēles skolotāja)
 • Inga Strazdiņa (klavierspēles skolotāja)

Vokālā nodaļa

 • Baiba Žēbina (nodaļas vadītāja, vokālās mūzikas skolotāja)
 • Dzidra Jēkabsone (vokālās mūzikas skolotāja)
 • Velda Sedola (vokālās mūzikas skolotāja)
 • Aija Elmane (vokālās mūzikas skolotāja)
 • Dace Rudzīte (vokālās mūzikas skolotāja)

Pūšaminstrumentu/sitaminstrumentu nodaļa

 • Jānis Silakalns (nodaļas vadītājs, klarnetes un saksofona spēles skolotājs)
 • Edgars Roslovs (saksofona spēles skolotājs)
 • Aija Krūze (flautas spēles skolotāja)
 • Vivita Ose (flautas spēles skolotāja)
 • Pēteris Vilks (metāla pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu skolotājs)
 • Jānis Vilks (Trompetes spēles skolotājs)
 • Matīss Smiltiņš (trompetes spēles skolotājs
 • Daniēls Groza (sitaminstrumentu spēles skolotājs)

Stīgu instrumentu nodaļa

 • Inga Sīmane (nodaļas vadītāja, vijoles spēles skolotāja)
 • Jānis Žagariņš (ģitāras spēles skolotājs)

Teorijas nodaļa

 • Zinta Kokare (nodaļas vadītāja, mūzikas teorijas skolotāja)
 • Inga Rācene (mūzikas teorijas skolotāja)
 • Baiba Žēbina (mūzikas teorijas skolotāja)
 • Gunta Pētersone (mūzikas teorijas skolotāja)

 

 

Skolas logo

Kalendārs