Flower

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola

Sākot ar 30.novembri atsākas āra treniņi! Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pastu: [email protected] vai zvaniet pa tel.: 28677614

2020./2021. mācību gadā iestādi apmeklē 465 izglītojamais.

Smiltenes sporta skolas Facebook konts

Vēsture

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola (BJSS) ir pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kuras tiesiskais pamats ir sporta skolas Nolikums. Sporta skola savu darbību veic tiešā dibinātāja vadībā, sporta izglītības jautājumus risina saskaņojot ar Izglītības un Zinātnes ministriju.

Smiltenes pilsētas BJSS dibināta 2002.gada 1.septembrī. Jaundibinātajā skolā sāka trenēties piecos sporta veidos – basketbolā, BMX, futbolā, vieglatlētikā un volejbolā. Laika gaitā ir nākuši klāt 2 sporta veidi.

Smiltenes pilsētas BJSS mācību – treniņu procesa organizēšanai izmanto Smiltenes BJSS sporta zāli, Smiltenes novada sporta bāzes un Smiltenes novada izglītības iestāžu sporta bāzes saskaņā ar noslēgtajiem nomas līgumiem.

Smiltenes pilsētas BJSS, sadarbībā ar Smiltenes novada Sporta pārvaldi, veic arī metodiski – organizatoriskā centra funkcijas. Skolā tiek organizētas Smiltenes novada izglītības iestāžu sporta skolotāju metodiskās apvienības sēdes, notiek pieredzes apmaiņas braucieni, tiek koordinēts kursu un semināru apmeklējums, sekmīgi organizē un vada sacensības vispārizglītojošām skolām.

Smiltenes pilsētas BJSS strādā 25 darbinieki, no tiem 3 administrācija, 20 treneri, fizioterapeite un apkopēja. Katru gadu sporta skola piedalās Smiltenes novada, Latvijas mēroga un starptautiskajās sacensībās.

Smiltenes pilsētas BJSS tiek finansēta no Smiltenes novada pašvaldības budžeta un no valsts budžeta mērķdotācijām. Skolai iedalītie finanšu resursi tiek izlietoti apstiprinātā budžeta ietvaros, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Darbinieki

Evita Ozola – skolas direktora vietniece

Kitija Klempnere – izglītības metodiķe

Andris Jaunzems – basketbola treneris

Elvis Markss – basketbola treneris

Dzintars Ziediņš – basketbola treneris

Ģirts Kātiņš – BMX treneris

Renārs Auga – BMX treneris

Raimonds Dūmiņš – futbola treneris

Mārtiņš Veģeris – futbola treneris

Jānis Dergačs – futbola treneris

Reinholds Klots – futbola treneris

Kristers Aldis Puriņš – futbola treneris

Elvis Teremko – futbola treneris

Liene Brūvele – orientēšanās sporta trenere

Māris Stabiņš – orientēšanās sporta

Agnis Apse – riteņbraukšanas treneris

Guntars Markss – vieglatlētikas treneris

Zanda Beitika – vieglatlētikas trenere

Sindija Grēna – vieglatlētikas trenere

Ingars Grēns – vieglatlētikas treneris

Edgars Matuks – vieglatlētikas treneris

Gita Brālēna – volejbola trenere

Skolas vecāku padome

Vecāku padomes locekļi:

 • Aivis Zetmanis – vecāku padomes priekšsēdētājs un skolas BMX riteņbraucēju pārstāvis
 • Ivars Joksts – skolas direktors
 • Liene Brūvele – orientēšanās sporta trenere
 • Ģirts Kātiņš – BMX riteņbraukšanas treneris
 • Kristaps Kažuro – skolas izglītojamais
 • Māris Millers – skolas basketbolistu pārstāvis
 • Kristīne Freimaneskolas futbolistu pārstāve
 • Sanita Ošiņaskolas orientēšanās sportistu pārstāve
 • Liene Skrapceskolas riteņbraucēju pārstāve
 • Zigmārs Doršs – skolas vieglatlētu pārstāvis
 • Līga Osma – skolas volejbolistu pārstāve

Skolas logo

Aktualitātes


Neskatoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju, Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem ir iespēja turpināt treniņu procesu – ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus. Ikdienā gan treneri, gan audzēkņi saskaras ar dažādiem izaicinājumiem. Šobrīd aktuāli kļūst ziemas sezonas iestāšanās un tai raksturīgie laikapstākļi.

Lai saudzētu un rūpētos par jauno sportistu veselību, aicinām skolas audzēkņus un viņu vecākus pievērst uzmanību jauniešu apģērbam dodoties uz treniņiem ārvidē.

Esam apkopojuši dažādu informācijas avotu ieteikumus par to, kā pareizi ģērbties nodarbībām ārā:

 • Izvēlēties apģērbu, kurš ir piemērots sporta nodarbībām aukstajā sezonā. Sporta apģērba ražošanā tiek pielietotas dažāda veida tehnoloģijas un materiāli, kuri nodrošina sportista labsajūtu un kustību brīvību, tāpēc nodarbībām ieteicams izvēlēties specializētu sporta apģērbu. Dodoties uz un no nodarbībām ieteicams vilkt atsevišķu kurtku vai siltu vējjaku, kuru nodarbībās neizmanto. 
 • Ģērbties kārtās: 1.kārta – ādai pieguloša termoveļa; 2.kārta – siltuma absorbējošs apģērba gabals; 3.kārta – laika apstākļiem atbilstošas virsdrēbes. Ņemt vērā, ka jāģērbjas silti, bet nedrīkst vilkt pārāk biezu un smagu apģērbu, kā arī vilkt pārāk daudz apģērba kārtu. Tas var radīt pārlieku svīšanu, kā arī ierobežo kustības, rezultējoties pārkaršanā vai tieši pretēji salšanā.
 • Izvēlēties sintētiska, nevis kokvilnas materiāla apģērbu. Sintētika uztur ķermeņa siltumu un ir komfortabla, tā nekļūst slapja.
 • Zem apģērba vilkt termoveļu, kas uzturēs sausu sajūtu pie ādas brīžos, kad svīstat un palīdzēs regulēt ķermeņa temperatūru brīžos, kad palielināt vai samazināt fizisko aktivitāti. Kā pareizi izvēlēties termoveļu variet uzzināt sporta preču veikala MySport blogā: https://www.mysport.lv/lv/blog/ka-izveleties-termovelu
 • Aukstā laikā, ja atļauj sporta veida specifika, izmantot sporta cepuri, cimdus un lakatu. Kājās iespējams vilkt termozeķes un atbilstošus ziemas āra apavus, kuri pasargās no iespējamiem riskiem paslīdēt.

Kalendārs