Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”

Iestādi apmeklē 297 bērni. Bērnudārza 14 grupas ir izvietotas divās ēkās:12 grupas – ēkā Rīgas ielā 8A un 2 grupas – ēkā Mētras ielā 11A

Vēsture

Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” ir Smiltenes novada domes Smiltenes pilsētas PII “Vālodzīte” un Smiltenes pilsētas 2.PII reorganizācijas rezultātā apvienojot izveidota pirmsskolas izglītības iestāde, kas atklāta 2008. gada 1. jūnijā.

Atbilstoši izstrādātajai autorprogrammai Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” lielu vērību pievērš bērnu latviskās dzīvesziņas sekmēšanai, tiek svinēti gadskārtu ieražu svētki. Iestādē tiek atzīmētas Teātra un/vai Mākslas dienas. Katru gadu tiek svinēta “Pīlādzīša” dzimšanas diena 1. jūnijā, kas vienlaikus ir skaists mācību gada noslēgums.

Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” teritorija un telpas ir labiekārtotas, pieejama daudzveidīga rotaļu un mācību materiālā bāze, kas sekmē bērna vispusīgu attīstību. Iestādē izveidota Sajūtu istaba.
Iestādē pieejams logopēds un psihologs. Iestādi apmeklē bērni ar īpašām vajadzībām.

Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” bērniem ir iespēja piedalīties interešu izglītības programmās “Angļu valoda mazajiem” (bērniem vecumā no 4 – 7 gadiem) un “Koriģējošā vingrošana” (bērniem vecumā no 4 – 7 gadiem).
Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” ir arī Smiltenes novada pirmsskolas metodiskais centrs, kas sniedz atbalstu pedagogu un tehnisko darbinieku tālākizglītībā, nepieciešamības gadījumos sniedz konsultācijas ar pirmsskolu saistītos jautājumos, nodrošina prakses vietas studentiem.

Skolotāji

Jana Marta Ivanovska – pirmsskolas izglītības skolotājs

Valentīna Vidiņa – pirmsskolas izglītības skolotājs

Zaiga Mazjāne – skolotāja palīgs

Zane Puķīte – pirmsskolas izglītības skolotājs

Mairita Jurjāne – pirmsskolas izglītības skolotājs

Zita Čekaļina – skolotāja palīgs

Lāsma Serdāne – pirmsskolas izglītības skolotājs

Ineta Visendorfa – pirmsskolas izglītības skolotājs

Evita Bahure – pirmsskolas izglītības skolotājs

Brigita Giriča – skolotāja palīgs

Aiga Ceple – pirmsskolas izglītības skolotājs

Līga Veigule – pirmsskolas izglītības skolotājs

Ginta Grigule – skolotāja palīgs

Ilva Stīpniece – pirmsskolas izglītības skolotājs

Santa Bērziņa – pirmsskolas izglītības skolotājs

Anita Petrovska – skolotāja palīgs

Agita Beloraga – pirmsskolas izglītības skolotājs

Inese Kudule – pirmsskolas izglītības skolotājs

Alla Ļitviņčika – skolotāja palīgs

Gunta Mežule – pirmsskolas izglītības skolotājs

Dace Zeihmane-Medejse – pirmsskolas izglītības skolotājs

Velga Gūtmane – skolotāja palīgs

Vēsma Bērziņa – pirmsskolas izglītības skolotājs

Mārīte Ozola – pirmsskolas izglītības skolotājs

Ļena Kondratjeva – skolotāja palīgs

Zanda Troiņikova-Eglīte – pirmsskolas izglītības skolotājs

Laura Leimane – pirmsskolas izglītības skolotājs

Baiba Jāņkalne – skolotāja palīgs

Inguna Slapjuma – pirmsskolas izglītības skolotājs

Olita Haka – pirmsskolas izglītības skolotājs

Elīna Elizabete Baranovska – pirmsskolas izglītības skolotājs

Svetlana Dišlere – skolotāja palīgs

Mudīte Šilaua – pirmsskolas izglītības skolotājs

Inese Āboliņa – pirmsskolas izglītības skolotājs

Dace Čalpa – skolotāja palīgs

Sanita Nātra – skolotāja palīgs

Helēna Cirīte – pirmsskolas izglītības skolotājs

Inese Skudriņa – pirmsskolas izglītības skolotājs

Guna Knospiņa– skolotāja palīgs

Laima Roķe – skolotāja palīgs

Indra Antēna – pirmsskolas izglītības skolotājs

Dita Baiba Brūzīte – pirmsskolas izglītības skolotājs

Anna Boļša – skolotāja palīgs

Monta Sīmane – pirmsskolas izglītības skolotājs

Guna Lejiņa – pirmsskolas izglītības skolotājs

Inese Meldere – skolotāja palīgs

Anita Moruza – pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

Elita Fabiāne – pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

Valda Sedola – pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

Ieva Klāva-Bunga – pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

Liene Reimane – skolotājs logopēds

Ivinga Sīmane – skolotājs logopēds

Kalendārs